Nederlandse Raskatten Vereniging

Bij ons staat gezondheid op één. 

Voorbeeld contractenWij adviseren iedereen die een kitten koopt of verkoopt om in een contract alle gemaakte afspraken op te schrijven. Dit contract kunt u in tweevoud uitprinten, waarna beide partijen ondertekenen zodat ieder een exemplaar van het contract heeft.

De contracten van de Dutch Ragdoll Club zijn rechtsgeldig.

Zie website cattery van de Binnendijk, ga naar pagina "naar de rechter."

De contracten kunt u zelf aanpassen naar eigen inzicht. Bedenk wel dat dit in alle redelijkheid dient te gebeuren, anders kan het contract alsnog de rechtsgeldigheid verliezen. 
Omdat we van mening zijn dat niemand opnieuw het wiel hoeft uit te vinden zijn de dekkater- en verkoopcontracten voor iedereen beschikbaar. Fokt u met een ander ras dan de Ragdoll? Geen probleem. Het contract is ook beschikbaar voor andere (ras) verenigingen.

Lukt het niet om de contracten binnen te halen? Neem dan contact op met Crista Nolting, dan krijgt U de contracten per mail toegestuurd.

Kitten DRC.doc (37.0KB)
Kitten DRC.doc (37.0KB)