Nederlandse Raskatten Vereniging

Bij ons staat gezondheid op één. 


Een chip ... Wat is dat eigenlijk?

Dr. A. Schuur
Met dank aan de Dutch Ragdoll Club

Een chip zorgt er voor dat huisdieren die vermist of gewond zijn weer snel bij de eigenaar terug kunnen worden gebracht. Daarnaast kunnen gestolen dieren zo ook makkelijker opgespoord worden (het bewijs van eigendom is in het dier aanwezig!). 


De chip is een gesloten buisje van bioglas (13,4 mm lang en 2mm in doorsnede), met daarin een microchip en een spoeltje dat als antenne fungeert. De chip wordt per injectie onder de huid ingebracht. Het bioglas zorgt ervoor dat de chip met het omringende weefsel vergroeit. In de microchip is de unieke code opgeslagen.


Een chip aflezen 

De code van de chip kan met een afleesapparaat worden afgelezen. De chip zelf doet niets; er zit geen batterijtje of andere energiebron in. Uw huisdier zal niet eens merken dat hij of zij een chip draagt. Pas op het moment dat er een afleesapparaat bij de chip wordt gehouden, “weerkaatst” deze een onschadelijk signaal waardoor de identificatiecode op het aflees-apparaat zichtbaar wordt.

Hoe vindt de registratie plaats? 
Op een registratieformulier worden de gegevens van het dier, zijn eigenaar en degene die de transponder heeft aangebracht vermeld. Vervolgens wordt dit formulier opgestuurd. De Databank slaat de gegevens op in een computersysteem en koppelt daaraan het nummer van de chip. Door dit nummer kunnen in een fractie van een seconde de ingebrachte gegevens worden opgevraagd.

Waarom zou een diereneigenaar zijn dier laten identificeren en registreren?  

Bij het fokken van katten dient de gezondheid en het welzijn voorop te staan. De verwachting is dat de overheid in de toekomst regels zal opstellen voor het fokken van katten. Het huidige rechtssysteem speelt daar nu al op in; juridisch gezien is een fokker aansprakelijk, wanneer een door hem/haar gefokt dier afwijkingen vertoont of gaat vertonen, die een fokker redelijkerwijs had kunnen voorkomen. Met het oog op de invulling van de nieuwe Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren bestaat de wens van sommige kattenverenigingen om in de toekomst erfelijkheids-onderzoek bij raskatten te gaan toepassen. Om dit onderzoek uit te voeren is het nodig dat de katten onmiskenbaar individueel herkenbaar zijn. Identificatie van katten maakt het mogelijk dat uiterlijk op elkaar gelijkende raskatten van elkaar onderscheiden kunnen worden, dat de ontwikkeling van kittens tot volwassen katten gevolgd kan worden (een kitten verandert natuurlijk van uiterlijk in de loop van zijn/haar leven bij het opgroeien) en dat onderzoek van grote kattenpopulatie op nationaal (en desgewenst op internationaal) niveau uitvoerbaar is.


Buitenland 

Ook als u uw huisdier meeneemt op vakantie in het buitenland, kan de chip van onschatbare waarde zijn. De identificatiecode in elke chip begint namelijk met een landcode (528 voor Nederland). Zo is het duidelijk dat er dan contact moet worden gezocht met een databank in Nederland en is uw huisdier weer snel thuis. 
Bovendien, het is inmiddels op grond van een Europese verordening wettelijk verplicht, dat honden en katten voorzien zijn van een chip bij wanneer u ze meeneemt de grens over. Niet-gechipte dieren kunnen in beslag worden genomen bij grenscontroles. 
Wilt u uw huisdier laten ‘chippen’ neem dan contact op met uw dierenarts.

Lees hier meer over waarom chippen belangrijk is.

 

Een chip.pdf (242.29KB)
Een chip.pdf (242.29KB)