Nederlandse Raskatten Vereniging

Bij ons staat gezondheid op één. 

De NRKV zal in grote lijnen de 'Plannen van Aanpak' volgen.  Zeker zal eerst gekeken worden of er aanvullend wetenschappelijk onderzoek is gedaan, alvorens er maatregelen worden genomen.

Achtergrond van het plannen van aanpak

Het ministerie van LNV heeft het OP verzocht om met een plan te komen om binnen de Cat Fancy, gezondheids-­ en welzijnsproblemen bij raskatten als gevolg van de wijze van fokken, terug te dringen. De opdrachtgever is het ministerie van LNV, de opdrachtnemer is namens de Nederlandse Cat Fancy, de Stichting Overleg Platform van de Nederlandse Cat Fancy (OP). In het OP zijn de meeste Nederlandse kattenverenigingen vertegenwoordigd. Het ministerie van LNV is bezig met de invulling van maatregelen om gezondheids-­ en welzijnsproblemen als gevolg van de methode van fokken terug te dringen (Invulling Art. 55 Gezondheids-­ en welzijnswet voor dieren). De werkgroep fokken met recreatiedieren van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) heeft in opdracht van LNV een rapport opgesteld getiteld:’ Fokken met recreatiedieren’. Dit rapport bevat de volgende onderdelen:

   Criteria om welzijnsbeperkingen te kunnen vaststellen;

   Groslijst van schadelijke erfelijke kenmerken;

   Informatie over de kenmerken in de groslijst;

   Prioriteitsvolgorde bij de groslijst;

   Mogelijke maatregelen ter bestrijding van de problemen;


Groslijst van schadelijke erfelijke kenmerken;

 • Informatie over de kenmerken in de groslijst;
 • Prioriteitsvolgorde bij de groslijst;
 • Mogelijke maatregelen ter bestrijding van de problemen;

 

 Op basis van dit rapport zal worden bezien voor welke concrete aandoeningen en uiterlijke kenmerken van gezelschapsdieren welke maatregelen noodzakelijk zijn. (Nota naar aanleiding van het verslag van de vaste commissie voor LNV, van de minister van LNV m.b.t. Wijziging van de Gezondheids-­ en welzijnswet voor dieren (het fokken met en het vervoer van dieren) d.d.31 mei 2000).

De groslijst van schadelijke erfelijke kenmerken bij katten:

 • Abnormale disproportionele dwerggroei, prioriteit: urgent;
 • Vouwoor, prioriteit: urgent;
 • Kortsnuitigheid (Brachycephalie), prioriteit urgent;
 • Staartloosheid, prioriteit: urgent;
 • Patella Luxatie, prioriteit: niet  urgent;
 • Kaakmisvormingen,  prioriteit: urgent;

 

 • Progressieve retina atrofie (PRA), prioriteit: urgent;
 • Haarloosheid, prioriteit: urgent; 
 • Doofheid bij witte katten, prioriteit: urgent;

 

 •  Gevoeligheid voor infectieziekten, prioriteit: niet urgent;
 •  Amyloïdose, prioriteit: urgent;
 •  Myopathie, prioriteit: urgent;
 •  Hypertrofische Cardiomyopathie (HCM), prioriteit: urgent;

 

 •  Polycystic Kidney Disease (PKD), prioriteit: urgent;

 

De bovengenoemde urgente schadelijke kenmerken zullen het eerst teruggedrongen moeten worden.


Lees verder Plannen van Aanpak