Nederlandse Raskatten Vereniging

Bij ons staat gezondheid op één. 

Klassen & Kwalificaties

Let op : het is op sommige Fifé shows, evenals op sommige shows in Duitsland, mogelijk om de kat twee maal te laten keuren en zo twee certificaten te behalen. 
Per dag geldt slechts één certificaat. 
Indien u er twee op een dag haalt, is er één ongeldig voor de titelregistratie. (zie onderaan deze pagina)

Kwalificaties

G = Goed, geen tentoonstellingsdier en niet geschikt voor de fok.
ZG = Zeer Goed, geen tentoonstellingsdier en slechts geschikt voor de fok met een uitmuntende partner. U = Uitmuntend, geschikt als tentoonstellingsdier en zeer geschikt voor de fok.

Certificaten

Een kat kan als Kampioen (Ch.) worden geregistreerd indien deze kat 3 maal een CAC (Certificat d'Aptitude au Championnat) behaald heeft onder 3 verschillende keurmeesters.
Een kat kan als Premior (Pr.) worden geregistreerd indien deze kat 3 maal een CAP (Certificat d'Aptitude au Premiorat) heeft behaald onder 3 verschillende keurmeesters.

Een kat kan als Internationaal Kampioen (Int.Ch.) geregistreerd worden indien deze kat 3 maal een CACIB (Certificat d'Aptitude au Championnat International de Beauté) behaald heeft in 2 verschillende landen of 4 maal een CACIB behaald heeft in hetzelfde land, onder tenminste 2 verschillende keurmeesters.
Een kat kan als Internationaal Premior (Int.Pr.) geregistreerd worden indien deze kat 3 maal een CAPIB (Certificat d'Aptitude au Premiorat International de Beauté) heeft behaald in 2 verschillende landen of 4 maal een CAPIB in hetzelfde land, onder tenminste 2 verschillende keurmeesters.

Een kat kan als Groot Internationaal Kampioen (Gr.Int.Ch.) geregistreerd worden, indien deze kat 3 maal een CAGCl (Certificat d'Aptitude au Grand Championnat International) behaald heeft in 2 verschillende landen of 4 maal een CAGCl in hetzelfde land, onder 3 verschillende keurmeesters.
Een kat kan als Groot Internationaal Premior (Gr.Int.Pr.) geregistreerd worden indien deze kat 3 maal een CAGPl (Certificat d'Aptitude au Grand Premiorat International) heeft behaald in 2 verschillende landen of 4 maal een CAGPl in hetzelfde land, onder 3 verschillende keurmeesters.

Een kat kan als Europees (Groot Internationaal) Kampioen (Eur.(Gr.Int.)Ch.) worden geregistreerd indien deze kat 3 maal een CACE (Certificat d'Aptitude au Championnat Européen) heeft behaald in 3 verschillende landen of 4 maal een CACE in 2 verschillende landen of 5 maal een CACE in hetzelfde land, onder 3 verschillende keurmeesters.

Een kat kan als Europees (Groot Internationaal) Premior (Eur. (Gr.Int.)Pr.) worden geregistreerd indien deze kat 3 maal een CAPE (Certificat d'Aptitude au Premiorat Européen) heeft behaald in 3 verschillende landen of 4 maal een CAPE in 2 verschillende landen of 5 maal een CAPE in hetzelfde land, onder 3 verschillende keurmeesters.

Een kat kan als Groot Europees Kampioen (Gr.Eur.Ch.) worden geregistreerd, indien deze kat 4 maal een CAGCE (Certificat d'Aptitude au Grand Championnat Européen) heeft behaald in 4 verschillende landen of 5 maal een CAGCE in 3 verschillende landen of 6 maal een CAGCE in 2 verschillende landen of 7 maal een CAGCE in hetzelfde land, onder 4 verschillende keurmeesters.

Een kat kan als Groot Europees Premior (Gr.Eur.Pr.) worden geregistreerd, indien deze kat 4 maal een CAGPE (Certificat d'Aptitude au Grand Premiorat Européen) heeft behaald in 4 verschillende landen of 5 maal een CAGPE in 3 verschillende landen of 6 maal een CAGPE in 2 verschillende landen of 7 maal een CAGPE in hetzelfde land, onder 4 verschillende keurmeesters.

Een kat kan als Wereld Kampioen (W.Ch.) worden geregistreerd, indien deze kat als Gr.Eur.Ch. 
4 maal een CACM (Certificaat d' Aptitude au Championnat Mondial) heeft behaald in 3 verschillende landen.
5 maal een CACM in 2 verschillende landen
6 maal een CACM in hetzelfde land;
In alle 3 gevallen geldt: onder 4 verschillende keurmeesters waarvan minimaal 1 keurmeester woonachtig buiten Europa.
6 maal CACM heeft behaald in ten minste 3 verschillende landen onder 6 verschillende keurmeesters van minimaal twee verschillende nationaliteiten.

Een kat kan als Wereld Premior (W.Pr.) worden geregistreerd, indien deze kat als Gr.Eur.Pr. 4 maal een CAPM (Certificat d’Aptitude au Premiorat Mondial) heeft behaald in 3 verschillende landen of 5 maal een CAPM in 2 verschillende landen, of 6 maal een CAPM in hetzelfde land, onder 4 verschillende keurmeesters, waarvan minimaal één keurmeester woonachtig buiten Europa.

Ereklasse = In deze klasse mogen katten uitgebracht worden die Groot Internationaal kampioen / Premior of Europees Kampioen / Premior of Groot Europees Kampioen / Premior of Wereld Kampioen / Premior zijn.
Uit deze klasse wordt de Beste Ereklasse langhaar, halflanghaar en korthaar gekozen.
Deze kat ontvangt een fraaie prijs.

Aan een kat met U1 KAN een certificaat met titel worden verleend.

Aan katten van een niet erkend ras wordt geen titel verleend.

U begrijpt dat naarmate de titel waarvoor gestreden wordt, hoger is, ook de eisen die aan de kat gesteld worden hoger zijn. Een Wereld Kampioen moet dus een kat zijn, die bijna volmaakt aan de standaard van zijn / haar ras en kleur voldoet.

De kampioenschappen dienen in volgorde behaald te worden. Er mag op één dag maar één certificaat behaald worden*. De certificaten moeten ondertekend zijn op de dag(en) waarop de tentoonstelling is gehouden. Wanneer niet aan de eis van 4, resp. 3 of 2 verschillende keurmeesters voldaan is, moet het certificaat tijdens de desbetreffende tentoonstelling door een andere bevoegde keurmeester bijgetekend zijn.

 

*FNK besluiten i.v.m. titelregistratie
 
Fifé titel-aantekeningen op shows en Showen - Twee certificaten op een dag 
Certificaten / aantekeningen behaald vanaf 1 augustus 2018 op Fifé-shows worden voor de titelregistratie erkend. 
Voor de Fifé showkalender zie : http://fifeweb.org/wp/shows/shows.asp
 
Maar let op : het is op sommige Fifé shows, evenals op sommige shows in Duitsland, mogelijk om de kat twee maal te laten keuren en zo twee certificaten te behalen. 
Per dag geldt slechts één certificaat. 
Indien u er twee op een dag haalt, is er één ongeldig voor de titelregistratie.