Nederlandse Raskatten Vereniging

Bij ons staat gezondheid op één. 

Lidmaatschap 


Fijn dat u er voor kiest om lid te worden van de vereniging waar de gezondheid hoog in het vaandel staat. 

Wilt u lid worden van de NRKV?
Download dan het onderstaande aanmeldingsformulier en stuur het zo spoedig mogelijk op!
Als u zich via het formulier hebt aangemeld als lid van de NRKV , ontvangt u het full-colour verenigingsorgaan de "Korte Golf" 

Met het invullen van het lidmaatschap formulier geef ik de NRKV toestemming mijn gegevens te gebruiken voor de ledenadministratie.

Pers/Exotics
Wegens ernstige gezondheidsproblemen bij de Pers/Exotics neemt de NRKV geen nieuwe fokkerleden van deze rassen meer aan. Dit tot er een duidelijke richtlijn voor de kortsnuitige is genomen.

Dwergrassen en Scottish / Highland Fold worden NIET in het Stamboek van de NRKV ingeschreven (besluit ALV 2005/2019). 

Tarieven:

Let op, vanaf 1 januari 2024 zijn de tarieven gewijzigd. Besluit ALV 2023)

Fokkerlidmaatschap 

Buitenlandse leden

€ 27,50 

€ 37,50

per kalenderjaar 

per kalenderjaar

inclusief  "De Korte Golf" 

inclusief "De Korte Golf"

Fokkerlidmaatschap na 1 juli 

Buitenlandse leden

€ 18,75 

€ 28,75

voor een half jaar 

voor een half jaar

inclusief "De Korte Golf" 

inclusief "De Korte Golf"

Abonnement 

Buitenlandse leden

€ 27,50 

€ 37,50

per kalenderjaar 

per kalenderjaar

inclusief  "De Korte Golf" 

inclusief "De Korte Golf"

Abonnement na 1 juli 

Buitenlandse leden

€ 18,75 

€ 28,75

voor een half jaar 

voor een half jaar

inclusief  "De Korte Golf" 

inclusief "De Korte Golf"

Inschrijfgeld 

€  3,50 

eenmalig 

voor alle nieuwe leden en abonnees 

Gezinslidmaatschap 

€  8,50 

per jaar 

exclusief "De Korte Golf" 

Losse nummers "De Korte Golf" 

€ 6,50

per stuk 

exclusief portokosten 

Catteryregistratie 

€ 28,50 

eenmalig 

voor nieuwe fokkerleden 

Herregistratie CCR catterynaam 

€ 13,50 

eenmalig 

voor nieuwe fokkerleden 

Stambomen

€ 11,50

per kitten

Incl. Eigendomscertificaat.

Stambomen met tekst "Niet onder fokcondities verkocht"

€ 12,50

per kitten

Alleen op uitdrukkelijk verzoek van de fokker.

Eigendoms overdracht

€ 4,00

per kitten


Kleur determinatie NRKV
Bij voorkeur via DNA test!

€ 6,00

Per kitten

Betaling zelf overmaken naar het stamboek

 * Voor leden van een vereniging welke ophoud te bestaan: Als u lid wordt van de NRKV  vragen wij geen administratiekosten en geen kosten voor de herregistratie van uw catterynaam.

Rekening IBAN: NL36INGB0003336754 BIC: INGBNL2A t.n.v. Nederlandse Raskatten Vereniging te Purmerend. 

Het lidmaatschap wordt voor één jaar aangegaan en gaat in na ontvangst van uw betaling. 
Opzegging lidmaatschap  voor 1 december.
Abonneeleden krijgen ons tijdschrift, korting bij inschrijving op onze shows, en kunnen de titels van hun katten laten registreren.

Fokkerleden kunnen bovendien stambomen aanvragen voor hun kittens, en gebruik maken van gratis kittenbemiddeling en plaatsing van dekkaters op onze dekkaterlijst.

Het is vanaf 16 juli 2020 mogelijk om, op uitdrukkelijk verzoek van de fokker, op de stamboom de tekst "Niet onder fokcondities verkocht" te laten plaatsen. 
Voor deze handeling betaald u € 1,- extra per stamboom.  U kunt dit op het stamboom aanvraag formulier aangeven. Lees hier meer over in het stamboek reglement, art. 15.2

Voor fokkerleden is een catterynaam verplicht. De NRKV laat de catterynamen van haar leden registreren bij de CCR (Centrale Cattery Registratie). Was Uw naam al geregistreerd bij een andere bij de CCR aangesloten vereniging, dan kan volstaan worden met herregistratie van uw catterynaam. Niet bij de CCR (bij de Fife of in het buitenland) geregistreerde catterynamen gelden als volledig nieuwe aanvragen.

Wilt U lid worden?  U kunt het aanmeldingsformulier onderaan deze pagina downloaden. 

Tarieven en betalingen:
Let op, vanaf 1 januari 2024 veranderen de tarieven. Besluit ALV 2023)
• Stambomen/ afstammingsbewijzen geplastificeerd incl. eigendomscertificaat € 11,50 per stuk
• Vermelding “niet onder fokcondities verkocht” 1,00 extra
• Eigendomsoverdracht: € 4,00 naar adressen in Nederland; € 5,00 naar adressen in het buitenland
• Kampioenschapsregistratie gratis
• Kampioenslint inclusief verzendkosten € 11,00
• Stambomen/ afstammingsbewijzen opnieuw gemaakt /gewijzigd /duplicaat € 11,50/€ 12,50

Betalingen voor het Stamboek zelf overmaken op rekening : IBAN NL22INGB0001027727 t.n.v. Nederlandse Raskatten Vereniging te Purmerend. BIC: INGBNL2A. U ontvangt geen factuur.

LET OP: Ook al kunt U eigenlijk niet wachten tot U kittens heeft, een poes mag niet voor haar eerste verjaardag gedekt worden, zonder dat daar een medische reden voor is. In dat geval kunt u toestemming vragen aan het bestuur van de NRKV. (Stamboekreglement artikel 20V)

Formulieren
N.B. Dwergrassen en Scottish / Highland Fold worden NIET in het Stamboek van de NRKV ingeschreven (besluit ALV 2005/2019). Ook voor Persen/Exotics (tot er een richtlijn is voor de kortsnuiten) en dwergrassen geeft de NRKV geen stambomen uit.

Gevraagde testen
Met witte katten mag alleen worden gefokt indien d.m.v. een BAER test is aangetoond dat de kat aan beide oren horend is.
(Perzen, Exotics), Britten en Selkirk Rexen
Voor deze rassen is de PKD test verplicht bij fokdieren. Uitslagen worden alleen geaccepteerd indien de kat gechipt is. Er zijn 3 mogelijkheden om te testen: 1. Echo. De kat moet minimaal 6 maanden oud zijn voor een echo. 2. DNA. De DNA test voor PKD1 kan al heel jong worden bepaald; a. via bloed en b. via een swab (een wangslijmvliesuitstrijkje). De uitslag moet negatief zijn (besluit ALV 2006). Bij het aanvragen van het lidmaatschap vragen wij een kopie van de stamboom te sturen naar Mail

Geboorte-aangifte
Binnen 2 weken na de geboorte van het nest : Stuur een email naar het stamboeksecretariaat met de volgende gegevens : geboortedatum, aantal kittens, naam en stamboeknummer vader en moeder van het nest. Of: maak een kopie van het stamboom-aanvraagformulier (alvast gedeeltelijk ingevuld), en stuur dat per post op. Of: scan het formulier in en mail dat naar het stamboek-secretariaat. Als een of beide ouders een stamboom heeft van een andere vereniging dan de NRKV, stuur dan alvast een kopie van de stamboom mee (eenmalig).Is een van beide ouders van het nest wit, stuur dan een kopie mee van de BAER-test. Bij Perzen, Exotics, Britten en Selkirk Rexen een kopie van de PKD-test meesturen.

Aanvraag stambomen / afstammingsbewijzen
Het stamboom aanvraagformulier binnen 4 maanden na de geboorte volledig ingevuld opsturen naar het stamboek-secretariaat
Sommige mensen leven zich graag uit bij de naamgeving van de kittens. De complete naam, dus inclusief catterynaam, mag niet meer dan 30 posities bedragen. Houdt U daar rekening mee.
Mocht u problemen hebben met het herkennen van de kleuren van de kittens, stuur dan duidelijke scherpe foto’s van de kittens naar het stamboeksecretariaat.

Titels worden alleen op de stambomen vermeld indien deze geregistreerd zijn. Indien de titel(s) van een kat bij een andere vereniging zijn geregistreerd, stuur dan een kopie van de titel-registratie mee.
Indien mogelijk worden 5 generaties voorouders op de stambomen vermeld. Wij werken met de EMS kleur-codes.
Op uitdrukkelijk verzoek van de fokker is het mogelijk om de tekst "Niet onder fokcondities verkocht" op de stamboom te laten vermelden. Kosten € 1,00 extra per stamboom.
U kunt dit op het stamboom aanvraagformulier aangeven.

Kleuren determinatie
De laatste tijd krijgen we bijna dagelijks de vraag of wij de kleuren van de kittens "even" willen determineren. Of het stamboom aanvraagformulier klopt niet omdat de opgegeven kleuren van de kittens totaal niet kloppen.  Het determineren van de kleuren kost ontzettend veel tijd. Daarom verzoeken wij u dringend om een DNA kleurbepaling te doen. 

Indien de NRKV de determinatie moet gaan doen zullen wij per 1 januari 2024 € 6,00 per kitten rekenen. U kunt dit bedrag zelf overmaken op de stamboek rekening. Indien het aanvraagformulier stambomen niet kloppend is dan zal de stamboek secretaris hier contact met u over opnemen.  U kunt het dan corrigeren of de kleuren door middel van duidelijke foto's  door de stamboek secretaris laten determineren. Hieraan zijn dan dus wel kosten verbonden. Uiteraard is het dan ook nog mogelijk om de kleuren via een DNA test te laten bepalen bijvoorbeeld bij vanHaeringen of Langfort Vets. Hiervoor kunt u een kortingscode bij ons aanvragen.

Chippen
Met ingang van 2021 is chippen verplicht voor fokdieren en kittens. Dus de ouders van uw nestje moeten gechipt zijn. Stuur met de stamboomaanvraag voor elk kitten twee exemplaren van de streepjescode mee, een ervan wordt vóór het plastificeren op de stamboom geplakt en mee-geplastificeerd. Plak de streepjescodes zelf niet op de aanvraag! Dan kunnen ze niet meer op de stambomen worden geplakt.
U kunt ook de stambomen alvast aanvragen en de streepjescodes nasturen, vermeld dat dan op het aanvraagformulier. De stambomen worden direct na ontvangst van de streepjescodes afgewerkt en verzonden.

Eigendomsoverdracht/ transfer
Bij overdracht van de kat naar de nieuwe eigenaar het eigen-domscertificaat volledig ingevuld opsturen naar het Stamboek-secretariaat. Graag de complete naam van de nieuwe eigenaar invullen, dus niet of alleen een voornaam, of alleen een achternaam, of de familie zonder voorletters. De nieuwe eigenaar krijgt een nieuw eigendomscertificaat toegestuurd waarop zijn/haar naam als eigenaar van de kat staat vermeld. Buiten Nederland/België is het nieuwe eigendomscertificaat Engelstalig met de toevoeging "transfer" i.v.m. acceptatie door de buitenlandse stamboeken.

Wanneer mogen kittens verhuizen naar de nieuwe eigenaar?
Uitsluitend gezonde kittens mogen worden afgeleverd, volledig ingeënt tegen kattenziekte en niesziekte, minimaal 13 weken oud. Ofwel éénmaal geënt op de leeftijd van minimaal 12 weken, dan moeten de kittens minstens 2 weken na de enting bij de fokker blijven, eventueel kan een nieuwe eigenaar de niesziekte enting herhalen, ofwel tweemaal geënt waarna de kittens minstens één week na de laatste enting bij de fokker blijven. (Stamboek-reglement artikel 20N)

Titelregistratie
Niet geregistreerde titels worden niet op de stambomen van de kittens vermeld. Kijk voor een overzicht van de verschillende certificaten en titels op de website van de FNK: www.f-n-k.nl.
Titelregistratie is geheel gratis inclusief een geplastificeerd regis-tratiebewijs. Opgave uitsluitend door middel van het aanvraag-formulier voor titelregistratie. Stuur bij uw aanvraag kopieën van de oorkondes en keurrapporten mee en een kopie van de stamboom, als deze (nog) niet bij de NRKV bekend is. Geregistreerde titels worden direct op de website en de FB pagina van de NRKV vermeld.
Eventueel kunt u een bij de titel behorend lint kopen.

U kunt de stamboekinformatie ook downloaden en eerst rustig doorlezen. Bij het betalen van uw lidmaatschap gaan wij ervan uit dat u de informatie heeft gelezen en begrepen!

stamboek informatie
Dit word document bevat belangrijke informatie over het fokken en het aanvragen van stambomen.
stamboek informatie_1.docx (24.39KB)
stamboek informatie
Dit word document bevat belangrijke informatie over het fokken en het aanvragen van stambomen.
stamboek informatie_1.docx (24.39KB)

 

Belangrijk!!!!

Let er bij de aanvraag voor uw catterynaam op dat CCR behoorlijk streng is waar het de toekenning van namen betreft. Geef daarom altijd vier namen op. Kies vier heel verschillende namen en vermijd hierin het ras waarmee u fokt. Wees creatief in uw keuze, veel namen bestaan al hoewel u ze zelf waarschijnlijk niet op internet kunt vinden. 
Houd ook rekening met het aantal leestekens,  de naam van het kitten mag incl. catterynaam niet langer zijn dan 30 leestekens.  Hierbij worden ook de spaties mee geteld. Lange catterynamen zijn dus niet praktisch.


Vul het formulier aub zo duidelijk mogelijk in. Hiermee voorkomen we fouten en de kans dat uw catterynaam verkeerd wordt geregistreerd!

Aanvraag lidmaatschap Word
Dit document kunt u downloaden, invullen en via de mail weer insturen.
lidmaatschap_24_word.docx (30.84KB)
Aanvraag lidmaatschap Word
Dit document kunt u downloaden, invullen en via de mail weer insturen.
lidmaatschap_24_word.docx (30.84KB)

 


 

Aanvraag lidmaatschap PDF
Dit PDF document kunt u downloaden, uitprinten en invullen. U kunt het vervolgens inscannen en per mail terug sturen of per post verzenden.
lidmaatschap_24_PDF.pdf (126.8KB)
Aanvraag lidmaatschap PDF
Dit PDF document kunt u downloaden, uitprinten en invullen. U kunt het vervolgens inscannen en per mail terug sturen of per post verzenden.
lidmaatschap_24_PDF.pdf (126.8KB)